D
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark
 • Schmitten Bodenmattpark

Wohnüberbauung BODENMATTPARK, Schmitten


70 Wohneinheiten
Bauträgerschaft : Kantonale Gebäudeversicherung KGV - ECAB
  + Pensionskasse der Technischen Verbände PTV - CPAT
2016 / 2020
In Ausführung